Terug naar overzicht

29 April 2024

Krull Varkensvlees in ons assortiment

Sinds vorig jaar werken wij samen met de Krull varkensboeren en hebben we een mooie aanvulling aan ons assortiment varkensvlees kunnen toevoegen!

Maak kennis met KRULL

Krull is een innovatief vleesconcept dat zich richt op duurzaam varkensvlees. Het is ontstaan uit de groeiende vraag naar verantwoord geproduceerd vlees uit stallen die de impact van de varkenshouderij op het milieu verminderen. Krull is niet alleen gunstig voor het milieu en het welzijn van de dieren, maar biedt ook een hoogwaardig stuk vlees dat tegemoetkomt aan de wensen van bewuste consumenten. Alle varkenshouders zetten zich in voor biodiversiteit op en rondom het boerenerf. We werken bovendien samen met andere partijen om ons hierin verder te ontwikkelen. Het ‘Krullvarken’ is een veelbelovend voorbeeld van hoe de varkenshouderij zich kan ontwikkelen naar een duurzamere en ethisch verantwoorde toekomst. Krull wordt geleid vanuit de Stichting Maatschappelijk Bewuster Varkensvlees (MBV). De vleesvarkenshouders die zijn aangesloten bij de stichting werken met wroetstallen, ook bekend als Canadese strooiselstallen. De stichting onderhoudt ook de contacten met de vermeerderaars, voerleveranciers, slachterij, grossiers en slagers, zodat een optimale samenwerking ontstaat tussen alle schakels in de keten. Dit is de basis voor smaakvoller, natuurlijker en eerlijk varkensvlees.

Dierenwelzijn

Wat Krull uniek maakt is allereerst dat er veel aandacht besteed wordt aan het welzijn van de varkens. Ze worden gehouden in ruime, comfortabele wroetstallen met veel daglicht voor een natuurlijk dag- en nachtritme.

De wroetstal biedt veel bewegingsvrijheid en de varkens kunnen hun natuurlijk wroetgedrag uitoefenen in het strooisel dat bestaat uit een dikke laag houtkrullen, zaagsel en/of stro. Alle stallen zijn volgens hetzelfde principe gebouwd. Daarnaast wordt hun voeding zorgvuldig samengesteld.

Vleeskwaliteit
Een ander opvallend kenmerk van het ‘Krullvarken’ is de slagerskwaliteit van het vlees. Mooi droog en stevig varkensvlees met vetmarmering (door het intramusculaire vet) en een randje rugspek. Dit alles komt de smaak ten goede. Er wordt gestreefd naar minimale verspilling en maximale benutting van het varken.
Neem een kijkje in de stallen!

Deel dit bericht op

Overig nieuws